przez | 2 czerwca 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

na IX Niedzielę Zwykłą

02.06.2024

«To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu»

  1. Obchodzimy Dziś Święto Dziękczynienia – zbiórka do puszek na dalszą budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie;
  2. W tym tygodniu przypada: – w poniedziałek (3.06) – wsp. św. męcz. Karola Lwangi i Towarzyszy; – we środę (5.06) – wsp. św. Bonifacego; – we czwartek – zakończenie obchodów ku czci Najświętszego Sakramentu z procesją do 4 ołtarzy i błogosławieństwem wianków.

– w piątek (7.06) – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, nasz odpust parafialny. Mszy odpustowej przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ks. Adam Woźniak. Z racji I piątku miesiąca okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą św.
– w sobotę (8.06) – wspomn. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny;

  1. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości Bożego Ciała oraz pobożny udział i publiczne wyznanie wiary. – dziękuję wszystkim budowniczym ołtarzy, Panom, którzy przywieźli brzózki oraz mieszkańcom, którzy ozdobili trasę procesji

– Strażakom za niesienie baldachimu a juniorom za asystę, wszystkim niosącym sztandary i feretron z Matką Bożą

– dzieciom sypiącym kwiatki i dzwoniącym a także rodzicom i  pani Małgorzacie za ich przygotowanie

– Paniom – za przygotowanie obrusów oraz grot wokół kościoła

– Panu organiście i Służbie Liturgicznej oraz panu Krzysztofowi za piękne dekoracje kwiatowe, a panom Henrykowi, Mirkowi i Romkowi za troskę o zieleń wokół Kościoła

  1. Serdeczne podziękowania dla Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Stanowice za ofiary na remonty kościoła w wysokości 5 i 2 tysiące zł.
  2. Czerwiec to miesiąc Najświętszego Serca Jezusowego. Zapraszam na nabożeństwa czerwcowe codziennie po Mszy św.

Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych w Polsce

/do odczytania w kościołach diecezji świdnickiej/

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Mimo, iż Ministerstwo nie deklaruje oficjalnego wycofania nauczania religii ze szkół, to jednak podejmowane kroki wskazują jednoznacznie na wyeliminowanie religii ze szkoły. Ograniczają też w znacznej mierze prawo do udziału w tych zajęciach przez uczniów.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to jednoznacznie z zapisów zawartych w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordacie. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

  1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowiez klasIV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
  2. Pomimo licznych głosów sprzeciwu, Ministerstwo bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi tow podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów. Przyjęcie założenia, że uczniowie biorą udział w zajęciach z religii jedynie dla podwyższenia sobie średniej ocen jest błędne i krzywdzące.
  3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest kolejną formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela. Przebywanie nauczycieli religii w placówce od wczesnych godzin rannych do późnych godzin popołudniowych z licznymi „okienkami” jest wręcz nieludzkim traktowaniem pracowników.
  4. Dyrektorzy wyrażają stanowczy sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii. Poza tym jako podatnicy partycypują w utrzymaniu szkół i maja prawo do korzystania z ich bazy dydaktycznej.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *