Dyżury ministrantów

Punktacja za dyżury ministrantów  2021

Leśnicki Adam  – piątek

Leśnicki Jacek  – dowolny dzień

Świerad Piotrek  – czwartek

Wojtas Tomek – środa

Żukowski Nikodem   – sobota

Proporcjonalnie do punktów zdobytych za służenia każdemu ministrantowi z dodatnim bilansem przysługuje prawo wyjścia na kolędę. Zielona cyfra oznacza ilość wyjść, czarna daty kolędy. Godziny rozpoczęcia kolędy umieszczone są w grafiku kolędy.

 

 

Za każde służenie ministrant otrzymuje 1 pkt, za nieobecność -1 pkt.