Ochrona małoletnich

W związku z wejściem w życie 15.08.2024 r. „Ustawy dotyczącej standardów ochrony małoletnich  o przeciwdziałaniu zagrożeniem przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich” w każdej parafii Diecezji Świdnickiej powołano „Parafialne zespoły ochrony małoletnich.”

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich mają:

  1. organ zarządzający:

– jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900). Należą do nich m.in. : przedszkola, szkoły i schroniska młodzieżowe;
–  inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;

  1. organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;
  2. podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

W Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stanowicach w skład zespołu wchodzą:

  1. ks. Sławomir MAREK, proboszcz
  2. p. Maria ROGOWSKA
  3. p. Franciszek BURKIEWICZ
  4. p. Małgorzata MĄDRZAK
  5. p. Marlena BAKA

Ustawa nakłada na Parafię obowiązek opracowania standardów ochrony dzieci oraz publikację numerów telefonów do osób i instytucji, które zajmują się pomocą poszkodowanym. Zamieszczamy je poniżej. 

Bezpieczne Zasady Kontaktu

– Wybieraj oficjalne, ogólnodostępne i przygotowane miejsca do spotkań. Sakrament pokuty i pojednania oraz spotkania modlitewne lub duchowe powinny odbywać się tylko w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach, takich jak konfesjonał, kaplica lub biuro parafialne.

– Unikaj przebywania z dorosłym w odizolowanych warunkach.

– Nie przebywaj w parafialnych pomieszczeniach mieszkalnych bez opieki rodzica lub opiekuna prawnego.

– Pozostawaj zawsze pod opieką osoby dorosłej.

– Nie bądź pod wyłączną opieką innego dziecka.

– Nie podróżuj prywatnymi samochodami bez zgody rodziców lub opiekunów.

– Pamiętaj, że stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec Ciebie jest zakazane.

 

Bezpieczne Wyjazdy

– Twoi rodzice zawsze muszą wiedzieć, kiedy będą spotkania.

– Rodzice muszą zawsze wyrazić pisemną zgodę na Twój udział.

– Twoi rodzice muszą poznać określone zasady odbioru i komunikacji elektronicznej.

– Podczas wyjazdu rodzice lub opiekunowie mają prawo do kontaktu z Tobą lub opiekunem.

 

Bezpieczny Kontakt W Środowisku Cyfrowym

– Korzystanie z komunikatorów i e-maili:

– Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy. Uważaj, co piszesz w Internecie.

– Dorośli nie powinni wysyłać Ci wiadomości po godzinie 22:00. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wiadomość jest wysyłana do całej grupy i rodzice lub opiekunowie wyrazili na to zgodę.

– Bezpieczny dostęp do Internetu:

– Parafie, które udostępniają Internet, muszą stosować środki bezpieczeństwa, które blokują dostęp do nieodpowiednich treści.

– Dzięki tym zabezpieczeniom, korzystanie Internetu będzie dla Ciebie bezpieczne i odpowiednie do Twojego wieku.

Pamiętajcie!

Bezpieczeństwo: Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawsze informujcie rodziców lub opiekunów, gdzie się znajdujecie i co robicie.

Szacunek: W każdej sytuacji pamiętajcie o szacunku dla siebie nawzajem i dla osób starszych.

Zaufanie: Jeśli coś Was niepokoi, zawsze możecie porozmawiać z rodzicami, opiekunami lub duchownym, któremu ufacie.

 

Poniżej Znajdziesz Wykaz Numerów Telefonów i adresów e-mail pod którymi znajdziesz wsparcie:

800 70 2222 – wsparcie w kryzysie psychicznym,  bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu

116 123 – wsparcie w kryzysie emocjonalnym, bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu

22 594 91 00 – wsparcie w depresji, bezpłatnie, środy i czwartki w godz. 17.00-19.00

800 108 108 – wsparcie dla osób w żałobie i po stracie, bezpłatnie, w dni powszednie w godz. 14.00-20.00

112 – numer alarmowy, bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu

Delegat ds. ochrony dzieci – ks. Arkadiusz CHARBAR – 518-804-909

Odpowiedzialny za prewencję – ks. Włodzimierz BINKOWSKI – w.binkowski@diecezja.swidnica.pl

Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Świdnicy – 668-777-028