Pogrzeb

Pogrzeb – krok po kroku

  1. Lekarz stwierdza zgon

Jeżeli zgon nastąpił w domu, należy najpierw wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Do nagłego wypadku zwykle wzywany jest lekarz pogotowia ratunkowego. Jeżeli dotrze on na miejsce już po nastąpieniu zgonu, nie może wystawić karty zgonu, ale sporządzi dokument stwierdzenia zgonu, na podstawie którego właściwy lekarz wystawi kartę zgonu. Jeżeli jednak lekarz pogotowia ratunkowego zastał pacjenta przy życiu i zdążył mu udzielić świadczenia leczniczego, zanim pacjent zmarł, wówczas lekarz ten stwierdza zgon i wystawia kartę zgonu.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu, należy zgłosić się do ruchu chorych, w którym można odebrać kartę zgonu.

  1. O zgonie należy zawiadomić zakład pogrzebowy HADES ze Świebodzic, który opiekuje się stanowickim cmentarzem.
  1. Udać się do Urzędu Stanu Cywilnego z „kartą zgonu” wypisaną przez lekarza w celu odebrania „aktu zgonu”.
  1. Z dokumentami (aktem zgonu oraz wypisem dla administratora cmentarza) udajemy się do kancelarii parafialnej (najlepiej po mszy św.) i  wpisujemy zmarłego do ksiąg parafialnych