Małżeństwo

Małżeństwo

 

/termin/

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zobowiązani są zgłosić się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed terminem ślubu. Termin ślubu można ustalić wcześniej.Protokół przedślubny spisuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Termin spisania protokołu należy wcześniej uzgodnić w kancelarii parafialnej. Można tego dokonać osobiście lub telefonicznie.

 

/Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:/

1. metryka chrztu świętego z aktualną datą

2. dowody osobiste

3. zgoda na spisanie protokołu jeśli narzeczeni są spoza parafii

 

/Pozostałe wymagane dokumenty, takie jak:/

  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • zaświadczenie z poradni rodzinnej
  • świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
  • druki z USC (jeśli chodzi o ślub konkordatowy)
  • ubiegający się o powtórne zawarcie małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka (wystawiony w parafii zgonu)
  • odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej

można donieść w późniejszym okresie, po uzgodnieniu z proboszczem.

Świadkami sakramentu małżeństwa mogą być jedynie osoby pełnoletnie.