przez | 26 maja 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

na UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

26.05.2024

Na dowód tego, że jesteście synami, * Bóg wysłał do serc waszych Ducha Syna swego, * który woła: Abba, Ojcze.

  1. Świętujemy dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia: – we środę (29.05) – wspomn. św. Urszuli Ledóchowskiej; – we czwartek (30.05) – uroczystość (nakazana) Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (za udział w procesji można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami); – w piątek (31.05) – święto Nawiedzenia NMP; – w sobotę (1.06) – wspomn. św. Justyna i I sobota miesiąca – nabożeństwo wynagradzające NMP o godz. 18. Rano natomiast tradycyjnie odwiedzę Chorych

– w niedzielę za tydzień (2.06) – Święto Dziękczynienia i zbiórka do puszek na dalszą budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie; będzie to także I niedziela miesiąca – adoracja Najświętszego Sakramentu z procesją Eucharystyczną po Mszy św. o godz. 10 po adoracji zmiana tajemnic Żywego Różańca.

  1. W czwartkową uroczystość Msza św. o godz. 9.00 i procesja do czterech ołtarzy według porządku z lat ubiegłych. Z góry bardzo dziękuję mieszkańcom poszczególnych ulic za przygotowanie ołtarzy oraz dekorację trasy procesji. Dziewczynki i chłopców zapraszam do sypania kwiatów i dzwonienia dzwonkami. Próba w środę o godz. 16.00 przed kościołem.
  2. Wszystkim Mamom z okazji Waszego święta życzymy wszelkich łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. Niech z trud włożony w wychowanie dzieci Pan Bóg prostuje wasze ścieżki a ludzie otaczają szacunkiem.
  3. W tym tygodniu ostatnie nabożeństwa majowe. Od soboty rozpoczynamy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy św..
  4. Wczoraj wraz z dziećmi przeżywającymi rocznicę I Komunii św. i ich rodzicami odbyliśmy pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz złożoną ofiarę 300. Zł
  5. Pan Mateusz Burdzy informuje, że na wsparcie Polaków na Ukrainie ofiarowaliśmy 760 zł. Bóg zapłać. Jednocześnie przypomina, że akcja trwa do lipca, ze szczegółami można się zapoznać w gablotce przed kościołem.

Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych w Polsce

/do odczytania w kościołach diecezji świdnickiej/

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Mimo, iż Ministerstwo nie deklaruje oficjalnego wycofania nauczania religii ze szkół, to jednak podejmowane kroki wskazują jednoznacznie na wyeliminowanie religii ze szkoły. Ograniczają też w znacznej mierze prawo do udziału w tych zajęciach przez uczniów.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to jednoznacznie z zapisów zawartych w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordacie. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

  1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowiez klasIV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
  2. Pomimo licznych głosów sprzeciwu, Ministerstwo bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi tow podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów. Przyjęcie założenia, że uczniowie biorą udział w zajęciach z religii jedynie dla podwyższenia sobie średniej ocen jest błędne i krzywdzące.
  3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest kolejną formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela. Przebywanie nauczycieli religii w placówce od wczesnych godzin rannych do późnych godzin popołudniowych z licznymi „okienkami” jest wręcz nieludzkim traktowaniem pracowników.
  4. Dyrektorzy wyrażają stanowczy sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii. Poza tym jako podatnicy partycypują w utrzymaniu szkół i maja prawo do korzystania z ich bazy dydaktycznej.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.

________________________

Powyższe Oświadczenie należy odczytać w niedziele 26 maja na zakończenie Mszy św.

† Marek Mendyk
Biskup Świdnicki

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *