Modlitwa Pozdrowienie Józefowe

Pozdrowienie Józefowe

 

  • Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi
  • Aby nie oddalał Maryi

Bądź pozdrowiony Józefie, bogaty w łaskę, Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między mężami i błogosławiony owoc żywota Maryi Dziewicy, Jezus. Święty Józefie, ojcze, żywicielu Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

  • Józefie, Synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki
  • Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

Bądź pozdrowiony Józefie, bogaty w łaskę, Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między mężami i błogosławiony owoc żywota Maryi Dziewicy, Jezus. Święty Józefie, ojcze, żywicielu Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

  • Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus
  •  On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów

Bądź pozdrowiony Józefie, bogaty w łaskę, Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między mężami i błogosławiony owoc żywota Maryi Dziewicy, Jezus. Święty Józefie, ojcze, żywicielu Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

  • Módl się za nami, chwalebny Patriarcho, święty Józefie
  • Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Panie Jezu, wsparci opieką Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, prosimy łaskawość Twoją, aby nasze serca odrzucały wszystko co ziemskie, a miłowały Ciebie, prawdziwego Boga, doskonałą miłością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu (trzy razy)

Wszyscy, którzy teraz umierają, przez wstawiennictwo świętego Józefa, niech umierają w Panu i posiądą żywot wieczny. Amen. Niech święty Józef, którego opieki przyzywamy † wstawia się za nami u Pana. Amen.