Życzenia dla stanowickich Strażaków

W dniu święta Strażaka! Życzę tyle powrotów co wyjazdów! Niech św. Florian czuwa nad waszym bezpieczeństwem! BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA RATUNEK!